Contact

Namens Gerard Duijn, Hélène Snelling Berg en alle medewerkers van Café Duijn Bowling Spierdijk willen we je bedanken voor jouw bezoek aan onze website en hopen we je binnenkort te mogen ontmoeten in dit prachtige bedrijf! Voor reserveringen kan je ons telefonisch bereiken op 0229-561207. Ook voor vragen en meer informatie kan je ons natuurlijk bellen. Om misverstanden te voorkomen gaan informatie over bowlen en/of reserveringen bij ons altijd telefonisch! Mail, PB-tjes of appjes worden niet altijd per direct gelezen!

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, UVH. 

Bij groepen groter dan 10 personen komt de rekening per groep, apart afrekenen is dus niet mogelijk. Wij rekenen voor het eten altijd het aantal gereserveerde personen, komen er op de avond zelf minder personen dan rekenen wij de helft van de menu-prijs.

BS logo sinds 1840

 

Adres:
Café Duijn Bowling Spierdijk
Spierdijkerweg 111
1641 LW Spierdijk
0229-561207
Om misverstanden te voorkomen gaan informatie over bowlen en/of reserveringen bij ons altijd telefonisch! Mail, PB-tjes of appjes worden niet altijd per direct gelezen!

Route:

Wilt u met het openbaar vervoer komen? Dan kunt u gebruik maken van lijn 713.
Kosten voor deze rit bedragen circa 2 euro. Let op: u moet deze lijn wel van tevoren reserveren.

Privacyverklaring

Café Duijn Bowling Spierdijk, gevestigd aan de Spierdijkerweg 111, 1641 LW te Spierdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@bowlingspierdijk.nl
Spierdijkerweg 111
1641 LW Spierdijk
0229 561207

Gerard Duijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Café Duijn Bowling Spierdijk. Hij is te bereiken via gerard@bowlingspierdijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Café Duijn Bowling Spierdijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ bowlingspierdijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Café Duijn Bowling Spierdijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Café Duijn Bowling Spierdijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Café Duijn Bowling Spierdijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Café Duijn Bowling Spierdijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > tot een verzoek voor verwijdering > wij verzamelen deze gegevens in ons reserveringssysteem voor een correcte afhandeling van een reservering. Op verzoek wordt u onmiddellijk uit ons systeem verwijderd.
 • Geslacht > idem – Telefoonnummer > idem – E-mailadres > idem
 • Adresgegevens > 4 maanden > deze gegevens zijn alleen nodig voor het correct versturen van goederen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Café Duijn Bowling Spierdijk verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Café Duijn Bowling Spierdijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Café Duijn Bowling Spierdijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bowlingspierdijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Café Duijn Bowling Spierdijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Café Duijn Bowling Spierdijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bowlingspierdijk.nl.

Reacties zijn gesloten.